|
DODANO: 6.07.2020r.

III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pragniemy poinformować, że III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 27 maja 2020r. Decyzja ta została podjęta w trosce o zdrowie Państwa i Prelegentów wobec trwającej pandemii i obowiązujących przepisów epidemiologicznych.

Proponujemy, by termin III Konferencji „majowej” przenieść na czas, mamy nadzieję bezpieczny, czyli 12 maja 2021r.

Tym z Państwa, którzy chcieliby zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, w nowym terminie, oferujemy pełny zwrot kosztów.

Jeżeli podtrzymujecie Państwo deklarację udziału w Konferencji w nowym terminie z przyjemnością oferujemy taką możliwość.

W styczniu 2021r. zostanie ponownie otwarta możliwość rejestracji udziału dla osób zainteresowanych udziałem w Konferencji.

|
DODANO: 18.10.2019r.

XV KONFERENCJA TRZECH SEKCJI

„ZALEŻNOŚĆ, MIŁOŚĆ, SEPARACJA - PERSPEKTYWA PSYCHOTERAPEUTÓW”

18-19.10.2019

Poniżej znajdują się zdjęcia z niektórych sesji wykładów pełen program znajduje się na stronie www.2019.trojkonferencja.com/program/

Już dziś o 13:30 Odbyło się uroczyste otwarcie konferencji a tuż po nich wykłady plenarne i dyskusja
sesję poprowadziła Bogusława Piasecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krystyna Mierzejewska Orzechowska Kręte ścieżki miłości - być w swoim związku i w obecnym świecie

Irena Namysłowska, Magdalena Namysłowska Miłość a separacja w diadzie rodzicielskiej, parze i diadzie terapeutycznej


Trauma na tle przywiązania: terapeutyczny proces rekonsolidacji pamięci w skomplikowanych przypadkach - Michał Jasiński


Pejzaże integracji. Pomiędzy spotkaniem a procedurą terapeutyczną, prowadząca: Maria Marquardt

– Znaczenie objawów pochodzących z ciała w pracy terapeutycznej opartej na relacji -Ewa Chalimoniuk,

– Psychodrama jako narzędzie katalizowania zmiany terapeutycznej. Perspektywa integracyjna. Krzysztof M. Ciepliński,

– Integracja jako teraźniejszość i przyszłość psychoterapii? Znaczące koncepcje. Anna Uściłowska,


Sesja plenarna - prowadzi Rafał Styła

Magdalena Budziszewska i Sofia Jonsson O miłości do środowiska naturalnego. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty  Bogdan de Barbaro Miłość zagrożona przez postmodernizmMaria Beisert Separacja. Granice wyboru


Zofia Milska Wrzosińska O zniszczeniach naprawialnych i nienaprawialnych w terapii, w parze i w życiu społecznym, czyli kiedy miłość to za mało.

Katarzyna Prot-Klinger Miłość i separacja w operze.

Niedziela 20.10.2019

Wykłady plenarne i dyskusja końcowa

Sesję prowadzi Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Mirosława Marody Samorealizacja, niezależność i bezsens – kulturowe wyzwania współczesności

Jacek Prusak Kościelny kompleks Edypa


 

Zawód psychoterapeuta. Nowe propozycji legislacji w Polsce, dyskusja z udziałem:

Barbary Józefik, Iwony Kozłowskiej-Piwowarczyk, Bogusławy Piaseckiej, Macieja Pileckiego, Agnieszki Popiel, Agnieszki Słopień, Cezarego Żechowskiego, Marcina Golańskiego.

Moderatorem dyskusji był Bogdan de Barbaro

O godzinie 15:00 odbyło się zakończenie konferencji
Konferencja odbyła się w centrum konferencyjnym PGE Narodowego.

Stadion po konferencji wygląda tak 🙂

|
DODANO: 4.04.2019r.

Sekcja Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza na

XV Konferencję Trzech Sekcji

„Zależność, miłość, separacja - perspektywa psychoterapeutów”

która odbędzie się w dniach 18-20 października 2019

w Warszawie

TABELA OPŁAT

OPŁATY KONFERENCYJNE STUDENCI PSYCHOLOGII I MEDYCYNY
ORAZ UCZESTNICY 4-LETNIEGO KURSU
PSYCHOTERAPII AKREDYTOWANEGO
PRZEZ PTPSYCHIATRYCZNE
lub PTPSYCHOLOGICZNE
CZŁONKOWIE JEDNEJ Z TRZECH SEKCJI POZOSTAŁE OSOBY
wpłata do 30.04.2019 390 PLN  490 PLN  590 PLN
wpłata do 30.06.2019 490 PLN 650 PLN 750 PLN
wpłata do 31.08.2019 590 PLN 780 PLN 850 PLN
wpłata do 10.10.2019 670 PLN 870 PLN 950 PLN
wpłata po 10.10.2019 990 PLN 990 PLN 990 PLN

Wpłat z dopiskiem „konferencja 2019” prosimy dokonywać na konto:

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398
Sekcja Psychoterapii PTP
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Opłaty zniżkowe przysługują członkom sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Psychiatrycznego, którzy mają opłacone składki do roku 2019 włącznie.

Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbnika sekcji Marii Marquardt maria.marquardt@wp.pl

Członkowie SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbników swoich sekcji.

WAŻNE:
Równocześnie z wpłatą opłaty konferencyjnej należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny ze strony konferencji  www.2019.trojkonferencja.com/formularz-rejestracyjny/

Zwrot dwóch najniższych opłat jest możliwy do 15 lipca 2019. Po tym terminie możliwe jest przekazanie zarezerwowanego opłatą miejsca innej osobie.

Więcej informacji na stronie http://2019.trojkonferencja.com

|
DODANO: 17.03.2019r.

Dnia 3 marca 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się walne zebranie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP.

W trakcie zebrania zostały przedstawione prace Sekcji, przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrany nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję 2019-2022.

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii w latach 2019-2022wchodzą następujące osoby:

 • Krystyna  Mierzejewska-Orzechowska - przewodnicząca
 • Maciej Wilk – sekretarz
 • Maria Marquardt – skarbnik
 • Zofia Milska-Wrzosińska – członek Zarządu
 • Bogusława Piasecka - członek Zarządu
 • Justyna Kłosowska-Belda - członek Zarządu
 • Gorgonia Wróbel-Sucharska - członek Zarządu

ustalone przez nowy zarząd terminy zebrań
17 kwietnia - Warszawa

29 maja - Katowice

19 czerwca - Warszawa

11 września - Warszawa

czytaj więcej

|
DODANO: 15.02.2019r.

Walne zebranie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
członkowie Sekcji Psychoterapii PTP
pragniemy Państwa poinformować i jednocześnie zaprosić do udziału w
Walnym Zebraniu
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest to ważne zebranie podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP. W trakcie zebrania możecie Państwo zapoznać się szczegółowo z pracami Sekcji, przyjąć sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrać nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję. A także kandydować i być wybranym do nowych władz Sekcji na kadencję 2019-22.
Termin Walnego Zebrania Sekcji Psychoterapii PTP to:
3 marzec 2019 (niedziela) Warszawa
Warszawski Dom Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5
Rejestrację rozpoczynamy o godzinie 10:00
Pierwszy termin Walnego Zebrania o godzinie 11:00
Drugi termin Walnego Zebrania o 11:15
Przewidujemy, że maksymalny czas trwania Walnego Zebrania to godzina 15:00
Prawo wyborcze posiadają członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie.
Zainteresowanych sprawdzeniem stanu wpłaconych składek członkowskich zapraszamy do kontaktu
ze skarbnikiem Sekcji pani Marii Marquardt pod adresem mailowym
maria.marquardt@wp.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Liczymy na aktywne włącznie się Państwa w działalność naszej Sekcji.
Zapraszamy i do zobaczenia
Zarząd Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
|
DODANO: 29.04.2018r.

18 kwietnia 2018 roku

Odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

 

Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

A oto małe przypomnienie, tego co działo się podczas konferencji:otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

 • "Działalność postdiagnostyczna poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kierunki prac nad modelowymi rozwiązaniami."

Radca generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Elżbieta Neroj 

Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji Izabella Lutze


 • Podstawy teoretyczne diagnozy sytuacji rodziny dziecka – działania postdiagnostyczne i wskazania do terapii rodziny lub indywidulanej dziecka”

wykład – prof. dr hab. Irena Namysłowska


 • Rozwojowe i instytucjonalne czynniki wspierające i ograniczające psychoterapię młodzieży.”
  wykład – mgr Paweł Glita


 • Psychoterapia dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  – teorie stosowane w  pracy psychoterepaeutycznej. Opis przypadku”

wykład - dr Barbara Arska-Karyłowska


 • I. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej dzieci w PPP.
  Moderator: dr n . hym.Bogusława Piasecka

 • II. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej młodzieży w PPP.
  Moderator: mgr Maria Marquardt

 • III. Praktyka i standardy stosowania terapii  rodzin w PPP.
  Moderator: mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Do pobrania artykuł podsumowujący konferencje - zachęcamy do zapoznania się z nim.

18.04.2018 podsumowanie

 

|
DODANO: 6.03.2018r.

Archiwum aktualności

Szanowni Państwo,

 

w imieniu zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszam do Krakowa na "Trójkonferencję" pt.:

 

OBCY. INNY. TAKI SAM

W PSYCHOTERAPII

 

Temat konferencji powstał w trakcie spotkań i dyskusji podczas naszego ostatniego spotkania w Warszawie poświęconego agresji.

 

Chcielibyśmy, by tytuł ten zainspirował nas do pogłębionej refleksji o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, podejściach psychoterapeutycznych czy nas samych. Ważnym zagadnieniem jest również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na uprawianie psychoterapii u na psychoterapeutów.

 

Na zawarte w tytule pojęcia możemy popatrzeć jak na opisujące dynamiczny proces, w którym Ja budowane może być poprzez utożsamianie się, utratę poczucia wspólnoty czy wreszcie doświadczenie skrajnej odmienności. Taki Sam staje się Obcym. Czy proces odwrotny jest możliwy? Jeśli tak, o jakie są jego etapy? Co jest konieczne do jego zaistnienia?

 

Mam nadzieję, że uda nam się podyskutować o powyższych dylematach w trakcie naszego spotkania.

 

Gorąco zapraszam do zwięcia udziału w konferencji

Maciej Pilecki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Zgłoszenia ze strony internetowej: http://2017.trojkonferencja.com/

 

*******************************************************************************

 

I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym „Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Warszawa, 29 maja 2017 roku

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że Konferencja będzie okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

Psychoterapia rozumiana jako specjalistyczna, intencjonalna metoda pomagająca w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisane są w paragrafie 8.1:

„§ 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

(...)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

2) terapii rodziny

3) grup wsparcia

4) interwencji kryzysowej”

 

W systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych trudności związane z zaburzeniami lub opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym czy rozwoju  mowy mają  ustaloną od lat procedurę diagnozy i terapii. Natomiast zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży, z powodu których rodzice i pracownicy szkół zgłaszają się do psychologów nie doczekały się, analogicznego do logopedii i specyficznych trudności w uczeniu, toku postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

Rozpoczęcie dyskursu na temat: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczą w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest problemem, którego nie można odkładać w czasie z uwagi na wciąż rosnące nasilenie różnego rodzaju symptomów dysfunkcji emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

 

Komitet Programowy i Organizacyjny:

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

 

Program konferencji:

09.00 - 10.00 -  rejestracja uczestników

10.00  - 10.15 -  otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości - przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego PTP Małgorzata Toeplitz-Winiewska

10.15 - 11.00 - wykład  „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne w wieku rozwojowym – leczenie dostosowane do potrzeb” - dr n. med. Krzysztof Szwajca

11.00 - 11.30 - wykład „Podobieństwa i różnice w pracy psychologa i  psychologa-psychoterapeuty na podstawie ustawy o zawodzie psychologa i projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty” - mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

11.30 - 12.00 - wykład „Znaczenie prowadzenia superwizji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” - mgr Maria Marquardt

12.00 - 12.30 - przerwa na kawę

12.30 - 14.00 - dyskusja panelowa „ Zakres i rodzaje działalności postdiagnostycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej- potrzeby i możliwości sformułowania standardów” - Udział biorą:  prof.  dr hab. n. med.  Małgorzata Janas-Kozik; dr n. med. Krzysztof Szwajca; Joanna Dąbrowska-Pastwa - dyrektor specjalistycznej PPP w Białymstoku; Agnieszka Skołyszewska - dyrektor specjalistycznej  PPP w Tarnowie; Irena Świerczyńska - dyrektor PPP w Chorzowie; Izabella Lutze - przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji; zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; prowadzenie: dr Bogusława Piasecka

14.00 - 14.45 - przerwa na lunch

14.45 - 16.15 - Wspólna dyskusja w dużej grupie: „Z doświadczeń uczestników konferencji: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, terapia rodzin, terapia grupowa jako formy profilaktyki i wsparcia rozwoju emocjonalnego w okresie rozwojowym”

16.15 – 16.30 - podsumowanie i zamknięcie konferencji

www.poradnieppp-psychoterapia.pl

 

 

*******************************************************************************

Czytaj dalej...

|
DODANO: 26.02.2018r.

„Co? Kiedy? Komu? Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

„Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła  się w maju 2017,  będzie dobrą  okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

           Psychoterapię rozumiemy jako specjalistyczną, intencjonalną metodę pomagająca  w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się ona w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisana jest w paragrafie 8.1

„& 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 1/ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

         (……)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

  1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

  2) terapii rodziny

  3) grup wsparcia

  4) interwencji kryzysowej”

Tym razem w odpowiedzi na Państwa życzenia wyrażone w ankiecie podsumowującej poprzednią konferencję chcemy zaproponować koncentrację uwagi na zastosowaniu teorii systemowej terapii rodzin w diagnozie funkcjonalności/dysfunkcjonalności rodziny i wynikających z tej wstępnej diagnozy implikacji do kwalifikacji dziecka lub adolescenta do psychoterapii indywidualnej lub do terapii całej rodziny.

Korzystając z doświadczenia terapeutów prowadzących terapię indywidualną dzieci i młodzieży zamierzamy pokazać  diagnostyczną użyteczność teorii psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej czy ericksonowskiej oraz w jaki sposób odniesienie pracy terapeutycznej do konkretnej teorii pomaga skuteczniej prowadzić indywidualny proces terapeutyczny.

Wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

wskazują, że terapeuci pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skazani są na indywidualne poszukiwania skutecznego stylu pracy.

Do kontynuacji dyskursu rozpoczętego rok temu: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczną w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży zaprosiliśmy w tym roku niezwykle doświadczone i uznane autorytety prof. Irenę Namysłowską,  dr Barbarę Arska-Karyłowską, mgr Pawła Glitę, W pierwszej części konferencji prelegenci w  przedstawią referaty wprowadzające do dyskusji nad standardami pracy terapeutycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Próba sformułowania standardów pracy terapeutycznej w PPP odbędzie się w drugiej części konferencji. Prosimy o przemyślenie tematu.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Do   udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce konferencji :

Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Komitet Programowy i Organizacyjny

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

Zapisy przez stronę: www.poradnieppp-psychoterapia.pl

|
DODANO: 16.04.2015r.

Interesujące wydarzenia:


Z przyjemnością informujemy, że wysiłkiem i staraniem dziewiętnastu autorów oraz Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wrześniu 2017 ukazała się książka „Agresja – perspektywa psychoterapeutów” która zawiera 15 wykładów i referatów wygłoszonych na Konferencji Trzech Sekcji 2016 Książkę tę można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.