zasady etyczne

NA SKRÓTY

zasady etyczne w psychoterapii

Proces psychoterapii, oparty na szczególnego rodzaju relacji jest integralnie związany z problematyką etyczną. Kontakt interpersonalny powinien być źródłem zmian pozytywnych, ale może także być przyczyną niepowodzeń i nadużyć. Niezbędne jest zarówno określenie etycznej odpowiedzialności psychoterapeutów, wobec osób uczestniczących w procesie terapii, jak i czuwanie nad realizacją zasad przez praktyków.

kodeks etyczny

określa standardy odpowiedniego postępowania terapeuty, nie zwalniając go z osobistej odpowiedzialności za przebieg terapii

tajemnica zawodowa

opinia prawna w sprawie tajemnicy zawodowej psychoterapeutów, posiadających różne wykształcenie akademickie

komisja etyki

organ Sekcji Psychoterapii PTP, zadaniem którego jest czuwanie nad realizacją zasad przez praktyków psychoterapii

Skip to content