Proces legislacyjny zawodu psychoterapeuty

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedstawiciele wielu organizacji zrzeszających psychoterapeutów – w tym Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – od wielu miesięcy brali aktywny udział w pracach na rzecz regulacji prawnej zawodu psychoterapeuty.

Obecnie mamy nadzieję na kolejny krok, czyli na regulację ustawową zawodu, tak by psychoterapeuta stał się zawodem zaufania publicznego.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Łukasza Müldner-Nieckowskiego za nieocenione zaangażowanie w prace na rzecz legalizacji zawodu psychoterapeuty w Polsce. Poniżej zamieszczamy komentarz Pana Przewodniczącego podsumowujący stan obecny (14.07.2023) negocjacji z władzami:

Szanowni Państwo,
Senat RP przegłosował właśnie projekt ustawy z zaakceptowanymi poprawkami do nowelizacji, art. 87, 106, 108.
Jeśli ustawa w tej postaci zostanie zaakceptowana przez Sejm, będzie to oznaczać, że przedstawicielom naszego środowiska udało się ochronić sprawy terapeutów i osób korzystających z psychoterapii.
Zapisy po poprawkach nie eliminują z rynku pracy kompetentnych psychoterapeutów z certyfikatami ani w trakcie szkolenia. Wręcz przeciwnie, sankcjonują po raz pierwszy na poziomie ustawowym ich prawo do wykonywania tego zawodu. Jednocześnie są to pierwsze zapisy, na razie ogólne, które rozpoczynają proces regulacji prawnej naszego zawodu. Kolejnym krokiem będzie wejście w życie ustawy zawodowej nad którą wspólnie pracujemy. Ustawa pozwoli uszczegółowić zasady szkoleń i funkcjonowania zawodowego psychoterapeutów, z zachowaniem różnorodności podejść psychoterapeutycznych.
W działania na rzecz wprowadzenia odpowiednich poprawek do nowelizacji zaangażowanych było wiele osób pracujących na rzecz psychoterapeutów. Szczególne podziękowania kieruję do Pani Renaty Mizerskiej z Polskiej Rady Psychoterapii i Pana Michała Melonowskiego z Sekcji Terapii Rodzin PTP, którzy wykonali ogrom pracy i prowadzili intensywne negocjacje ze stroną rządową w ciągu ostatnich kilku dni. Działania te były wspierane przez ponad 50 przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.
Liczymy na poparcie poprawionej nowelizacji w Sejmie, co umożliwi nam dalsze prace nad wspólnym projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty jako zawodzie zaufania publicznego.


Łukasz Müldner-Nieckowski
Przewodniczący Zarządu SNP PTP

Skip to content