Rejestracja na XII Trójkonferencję trwa

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości zgłoszenia się na doroczną, już XII Konferencję Trzech Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Nadeszło już kilkaset zgłoszeń. 31.05 mija kolejny termin zniżkowej opłaty konferencyjnej.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 października 2016 r. w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz w budynku  NOT ul. Czackiego 3/5.

Organizuje ją w tym roku Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a temat brzmi:

Natura i kultura.

Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie.

Będziemy chcieli rozważyć genezę i funkcję zachowań agresywnych, ich rozmaite formy i przejawy, zastanowić się nad agresją konstruktywną i destrukcyjną, agresją w przekazie  transgeneracyjnym, agresją u dzieci i młodzieży, w rodzinie, parze, grupie i w społeczeństwie, a także u pacjenta i psychoterapeuty.

Przeanalizujemy możliwą odpowiedź psychoterapii (na poziomie rozumienia i interwencji) wobec różnych aspektów zjawiska agresji.


Wystąpienia plenarne na konferencji zapowiedzieli:

 • prof. Bogdan de Barbaro „Przemoc. Kiedy do terapii, kiedy do protestu obywatelskiego”
 • prof. Maria Beisert „Agresja w seksualności człowieka – norma vs patologia”
 • Joanna Duchniewicz „Złość, wściekłość, agresja w ujęciu Intensywnej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP)”
 • Agnieszka Klimowicz „Agresja a narodziny dziecka – planowanie interwencji w oparciu o Dynamic Maturational Model of Attachment”
 • prof. Mirosław Kofta „My kontra oni: źródła wrogości w relacjach międzygrupowych”
 • Anna Król-Kuczkowska „Wstyd, mentalizacja i agresja”
 • prof. Andrzej Leder „Agresja, historia, demokracja. Demokratyczna zmiana  a ujawnienie destrukcyjnych pragnień.”
 • dr Sławomir Murawiec „Leki 'przeciwdepresyjne’ jako modulatory agresji”
 • prof. Irena Namysłowska „Czy przekaz transgeneracyjny może dotyczyć agresji?”
 • prof. Bogusław Pawłowski „Biologiczne aspekty rywalizacji o status”
 • dr hab. Maciej Pilecki „Złożona natura zaburzeń zachowania okresu rozwojowego”
 • Jacek Santorski „Zarządzanie gniewem w biznesie – od wyniszczającej walki do konstruktywnej konfrontacji, bez korporacyjnych mistyfikacji”
 • prof. Krystyna Skarżyńska „Krzywda i władza jako źródło wrogości i agresji”
 • dr Cezary Żechowski „Gniew, drapieżność i dominacja społeczna – oblicza agresji w ujęciu psychoanalizy”

Kilkadziesiąt osób zgłosiło udział czynny z naszej konferencji, więc  będą Państwo mieli możliwość uczestnictwa w wielu dyskusjach, warsztatach, sesjach referatowych  sympozjach, które będą dotyczyły m. in. następujących zagadnień:

 • Agresja w relacji pacjent-terapeuta.
 • Rozumienie i praca z agresją u dzieci i pacjentów młodzieżowych.
 • Terapia rodzin a przemoc w relacjach rodzinnych.
 • Problematyka agresji w terapii par.
 • Agresja w psychoterapii grupowej.
 • Seksualność a agresja.
 • Problematyka agresji w terapii uzależnień.
 • Najnowsze teorie psychoterapeutyczne wobec agresji.
 • Psychoterapeuta wobec agresji w społeczeństwie i kulturze.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać ze strony konferencji.

TABELA OPŁAT

OPŁATY KONFERENCYJNE studenci* członkowie jednej z trzech sekcji pozostałe osoby
wpłata do 15.04.2016 290,00 zł  390,00 zł  490,00 zł
wpłata do 31.05.2016 390,00 zł 490,00 zł 590,00 zł
wpłata do 10.08.2016 480,00 zł 580,00 zł 680,00 zł
wpłata do 10.10.2016 570,00 zł 670,00 zł 770,00 zł
wpłata po 10.10.2016 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł
*psychologii i medycyny oraz uczestnicy 4-letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez PTPsychiatryczne lub PTPsychologiczne

Wpłat z tytułem przelewu „Trójkonferencja 2016” prosimy dokonywać na konto:

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398
Sekcja Psychoterapii PTP
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Opłaty zniżkowe przysługują członkom Trzech Sekcji, którzy mają opłacone składki do roku 2016 włącznie.

Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbnika sekcji Marii Marqardt.

Członkowie SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbników swoich sekcji.

WAŻNE!

Równocześnie z wpłatą opłaty konferencyjnej należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny ze strony konferencji. Zwrot opłaty jest możliwy do 1 czerwca 2016. Po tym terminie możliwe jest przekazanie zarezerwowanego opłatą miejsca innej osobie.

Za Komitet Programowy i Organizacyjny
Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii PTP
mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Skip to content