XIII Konferencja Trzech Sekcji – zaproszenie organizatorów

Szanowni Państwo,
w imieniu zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszam do Krakowa na „Trójkonferencję” pt.: OBCY. INNY. TAKI SAM W PSYCHOTERAPII.

Temat konferencji powstał w trakcie spotkań i dyskusji podczas naszego ostatniego spotkania w Warszawie poświęconego agresji.

Chcielibyśmy, by tytuł ten zainspirował nas do pogłębionej refleksji o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, podejściach psychoterapeutycznych czy nas samych. Ważnym zagadnieniem jest również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na uprawianie psychoterapii u na psychoterapeutów.
Na zawarte w tytule pojęcia możemy popatrzeć jak na opisujące dynamiczny proces, w którym Ja budowane może być poprzez utożsamianie się, utratę poczucia wspólnoty czy wreszcie doświadczenie skrajnej odmienności. Taki Sam staje się Obcym. Czy proces odwrotny jest możliwy? Jeśli tak, o jakie są jego etapy? Co jest konieczne do jego zaistnienia?


Mam nadzieję, że uda nam się podyskutować o powyższych dylematach w trakcie naszego spotkania.

Gorąco zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.
Maciej Pilecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

2017.trojkonferencja.com

Skip to content