Walne zebranie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
członkowie Sekcji Psychoterapii PTP
pragniemy Państwa poinformować i jednocześnie zaprosić do udziału w
Walnym Zebraniu
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest to ważne zebranie podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP. W trakcie zebrania możecie Państwo zapoznać się szczegółowo z pracami Sekcji, przyjąć sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrać nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję. A także kandydować i być wybranym do nowych władz Sekcji na kadencję 2019-22.
Termin Walnego Zebrania Sekcji Psychoterapii PTP to:
3 marzec 2019 (niedziela) Warszawa
Warszawski Dom Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5
Rejestrację rozpoczynamy o godzinie 10:00
Pierwszy termin Walnego Zebrania o godzinie 11:00
Drugi termin Walnego Zebrania o 11:15
Przewidujemy, że maksymalny czas trwania Walnego Zebrania to godzina 15:00
Prawo wyborcze posiadają członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie.
Zainteresowanych sprawdzeniem stanu wpłaconych składek członkowskich zapraszamy do kontaktu
ze skarbnikiem Sekcji pani Marii Marquardt pod adresem mailowym
maria.marquardt@wp.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Liczymy na aktywne włącznie się Państwa w działalność naszej Sekcji.
Zapraszamy i do zobaczenia
Zarząd Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego