Kadencja Sekcji Psychoterapii na lata 2022-2025

10 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności Sekcji Psychoterapii uczestnicy Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi.

W kadencji 2022-2025 władze Sekcji Psychoterapii pracować będą w składzie:

Zarząd

 

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska – przewodnicząca

Bogusława Piasecka – wice-przewodnicząca

Maria Marquardt – skarbnik

Maciej Wilk – sekretarz

Justyna Kłosowska-Belda

Zofia Milska-Wrzosińska

Gorgonia Wróbel-Sucharska

 

Komisja Rewizyjna

Irena Franaszek - przewodnicząca

Anna Bersz

Małgorzata Łukasiewicz

 

Komisja Etyki

Ewa Chalimoniuk

Izabela Falkowska-Tyliszczak

Katarzyna Waluchowska

 

"Dziękujemy wyborcom za zaufanie. Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby realizować nasze zadania zmierzając do jak najlepszego spełnienia oczekiwań środowiska."