Kadencja Sekcji Psychoterapii na lata 2022-2025

10 kwietnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności Sekcji Psychoterapii uczestnicy Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi.

W kadencji 2022-2025 władze Sekcji Psychoterapii pracować będą w następującym składzie:

Zarząd

Przewodnicząca:
Krystyna Mierzejewska-Orzechowska

Wiceprzewodnicząca:
Bogusława Piasecka

Skarbnik:
Maria Marquardt

Sekretarz:
Maciej Wilk

Członkinie:
Justyna Kłosowska-Belda
Zofia Milska-Wrzosińska
Gorgonia Wróbel-Sucharska

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Irena Franaszek

Członkinie:
Anna Bersz
Małgorzata Łukasiewicz

Powołana została także Komisja Etyki, w składzie:

Ewa Chalimoniuk
Izabela Falkowska-Tyliszczak
Katarzyna Waluchowska

Dziękujemy wyborcom za zaufanie. Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby realizować nasze zadania zmierzając do jak najlepszego spełnienia oczekiwań środowiska.

Skip to content