PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych

Trwająca nadal epidemia koronawirusa przedłuża sytuację kryzysową, a tym samym wzrasta potrzeba świadczenia pomocy psychoterapeutycznej w różnych formach.

W tej sytuacji, wraz z dwiema Sekcjami Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizowania psychoterapii grupowej online.
Nasze starania zostały pozytywnie przyjęte – zamieszczamy poniżej odpowiedź NFZ.

PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych