List Otwarty psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów do władz oraz mediów w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przez Polskę
przetacza się fala protestów. Środowisko psychoterapeutów, psychologów i
psychiatrów przygotowało petycję w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy
link, tak by każdy z członków miał szanse na zapoznanie się z petycją i
zajęcie stanowiska.