Kontakt

Adres:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Sekcja Psychoterapii

ul. Stawki 5/7
00183 Warszawa
poczta@sekcjapsychoterapii.pl

Maciej Wilk
Tel. 0-12/422-46-69
Fax 0-12/422-16-65


Nr rachunku Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398