|
DODANO: 16.04.2015r.

Interesujące wydarzenia:

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszam do Krakowa na "Trójkonferencję" pt.:

 

OBCY. INNY. TAKI SAM

W PSYCHOTERAPII

 

Temat konferencji powstał w trakcie spotkań i dyskusji podczas naszego ostatniego spotkania w Warszawie poświęconego agresji.

 

Chcielibyśmy, by tytuł ten zainspirował nas do pogłębionej refleksji o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, podejściach psychoterapeutycznych czy nas samych. Ważnym zagadnieniem jest również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na uprawianie psychoterapii u na psychoterapeutów.

 

Na zawarte w tytule pojęcia możemy popatrzeć jak na opisujące dynamiczny proces, w którym Ja budowane może być poprzez utożsamianie się, utratę poczucia wspólnoty czy wreszcie doświadczenie skrajnej odmienności. Taki Sam staje się Obcym. Czy proces odwrotny jest możliwy? Jeśli tak, o jakie są jego etapy? Co jest konieczne do jego zaistnienia?

 

Mam nadzieję, że uda nam się podyskutować o powyższych dylematach w trakcie naszego spotkania.

 

Gorąco zapraszam do zwięcia udziału w konferencji

Maciej Pilecki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Zgłoszenia ze strony internetowej: www.trojkonferencja2017.pl