|
DODANO: 1.04.2021r.

III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pragniemy poinformować, że podjęliśmy decyzję, że

III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Praca z grupami  - dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele

odbędzie się 22 września 2021r.

Stanęliśmy przed trudnym wyborem: czy proponować Państwu i Prelegentom konferencję realizowaną w trybie zdalnym 12 maja 2021r. czy poczekać jeszcze kilka miesięcy i spotkać się bezpośrednio w Warszawie.

Zdecydowaliśmy się zaryzykować i odroczyć naszą konferencję do września, bo sądzimy – i mamy nadzieję, że Państwo ten pogląd podzielają -  że korzystniejsze będzie spotkanie i rozmowa  bez pośrednictwa ekranu.

A jest o czym rozmawiać!

W uzupełnieniu bardzo ciekawego naszym zdaniem programu planujemy wprowadzić  wątek pracy psychologów i pedagogów w czasie pandemii oraz temat Centrów Dziecka i Rodziny (CDR).

Zapraszamy oczywiście nie tylko osoby zatrudnione w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, ale wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Odpowiadając pozytywnie na Państwa postulaty zdecydowaliśmy się przedłużyć możliwość skorzystania z opłaty  o specjalnej przyjaznej wysokości do 31. 05. 2021r.

Przesyłamy Państwu serdeczne pozdrowienia i liczymy na wrześniowe spotkanie w Warszawie.

Opłaty za udział w konferencji:

do 31 maja 2021r. - 190 PLN

do 15 sierpnia 2021r. - 250 PLN

zapraszamy na stronę konferencji
http://ppp21.sekcjapsychoterapii.pl/rejestracja/

 

Komitet organizacyjny

 

 

 

 

|
DODANO: 4.02.2021r.

Odniesieni do  opublikowanego w ostatnim numerze Krytyki Politycznej tekstu...

Jako zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego chcemy odnieść się do  opublikowanego w ostatnim numerze Krytyki Politycznej tekstu autorstwa Tomasza Witkowskiego pod obiecującym tytułem „Bujany fotel z wachlarzem. Skąd wiemy, czy psychoterapia w ogóle działa?”

https://krytykapolityczna.pl/nauka/psychologia/witkowski-bujany-fotel-z-wachlarzem-skad-wiemy-czy-psychoterapia-w-ogole-dziala/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1611998841.

Jest zapewne przejawem naiwności z naszej strony nadzieja na rzetelną odpowiedź na tytułowe pytanie, odpowiedź ilustrującą i wyjaśniającą pozytywne działanie psychoterapii na podstawie wielu dziesiątek poważnych publikacji  z ostatnich kilkudziesięciu lat (by wymienić choćby takich autorów jak Allan Abbass, Peter Fonagy, Michael Lambert, Falk Leichsenring, Raymond Levy i Horst Kachele czy John Norcross).

Mieliśmy nadzieję, że osoby z dokuczliwymi objawami niszczącymi ich życie dowiedzą się, że warto zgłosić się do psychoterapeuty na przykład w Poradni Zdrowia Psychicznego, rodzice samookaleczającego się dziecka będą bardziej skłonni rozpocząć wspólną terapię rodzinną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a ktoś po próbie samobójczej podejmie terapię grupową na oddziale dziennym. Można było liczyć na pokazanie decydentom, że warto inwestować w rzetelną psychoterapię, zatrudniać tylu psychoterapeutów w poradniach i szpitalach, by nie trzeba było czekać miesiącami (czasem latami) na wizytę, by zapewniać do niej szeroki dostęp nie tylko w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, ale na przykład na oddziałach położniczych czy onkologicznych. Mogłoby tak być - ale niestety nie jest.

Artykuł rozczarowuje i razi niekompetencją. Jest szkodliwy nie tylko dlatego, że ukazuje psychoterapię w fałszywy sposób – jako zyskowny proceder uprawiany przez szczwanych szarlatanów, którym „płacimy własnymi pieniędzmi”. Ta wizja Witkowskiego oczywiście jest dla nas, psychoterapeutów, pokusą do interpretacji stojącej za nią dynamiki osobowościowej autora, ale nie miejsce tu na ugłaśnianie tego. Nie o nasz wizerunek zresztą chodzi. Tekst jest szkodliwy ponieważ może odwieść osobę cierpiącą, z dolegliwymi objawami, od decyzji o leczeniu. Może naruszyć kruchą motywację pacjentów, dla których, być może, psychoterapia jest jedyną formą pomocy, a co do której mają wątpliwości czy obawy. Może wzbudzić wątpliwości w bliskich pacjenta, którzy zaczną podważać jego decyzję o poddaniu się leczeniu. A gremia decydujące o finansowaniu np. psychoterapii dzieci i młodzieży mogłyby (gdyby czytały „Krytykę Polityczną”) uznać, że szkoda na to pieniędzy, bo dzieciakom w głębokiej depresji wystarczy krótka rozmowa z naprędce przeszkoloną pielęgniarką czy świetliczankiem.

Vikram Patel, profesor Harvardu, wybitna postać  z obszaru współczesnej ochrony zdrowia psychicznego, nie zwraca się przeciw psychoterapii, choć tropi jej nieprawidłowości, co zresztą robią też rzetelne stowarzyszenia psychoterapeutyczne. Patel kieruje swój model do grup społecznych, które nie mają dostępu do specjalistycznej pomocy psychiatrycznej i psychoterapeutycznej. Nigdzie nie twierdzi, że istnieje prosty, szybki sposób, aby ulżyć cierpieniu psychicznemu każdemu człowiekowi na świecie. Byłaby to ryzykowna fantazja. Twierdzi jedynie, że tam, gdzie taka pomoc nie jest możliwa, trzeba przygotowywać nieprofesjonalistów do niesienia ulgi w cierpieniu psychicznym. Nie zamiast psychoterapii, ale jako jej jedyny dostępny w tym momencie zamiennik. Teza Witkowskiego o zbędności psychoterapii brzmi tak, jakby założyć, że skoro można upowszechnić wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy, resuscytacji czy nawet obsługi defibrylatora, to nie ma potrzeby kształcić ratowników medycznych i lekarzy.

Psychoterapia wzbudza już od kilkudziesięciu lat duże zainteresowanie, nawet laicy chcą o niej czytać, poszerzać  wiedzę. Dobrą tego stroną jest wzrost świadomości społecznej w tym obszarze, co zmniejsza wstyd i lęk, a zwiększa prawdopodobieństwo trafnej decyzji o miejscu psychoterapii, odnalezienia się w gąszczu podejść i ośrodków psychoterapeutycznych, tak publicznych, jak i prywatnych.  Jest też i negatywny skutek tego zainteresowania  - generuje ona prosperity, z której gorliwie korzystają niekompetentni pseudopsychoterapeuci i równie niekompetentni krytycy -harcownicy.

Pozostaje nam wyrazić rozczarowanie, że „Krytyka Polityczna” swoją publikacją zapisała się do tego ostatniego obozu.

|
DODANO: 30.10.2020r.

List Otwarty psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów do władz oraz mediów w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 r.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przez Polskę
przetacza się fala protestów. Środowisko psychoterapeutów, psychologów i
psychiatrów przygotowało petycję w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy
link, tak by każdy z członków miał szanse na zapoznanie się z petycją i
zajęcie stanowiska.
|
DODANO: 6.07.2020r.

Zapraszamy do współpracy przy rozwijaniu i modyfikowaniu Kodeksu Etycznego Psychologa. 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania:

https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

Zależy nam na jak najszerszej opinii profesjonalistów, dlatego będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji na stronach Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP oraz przekazanie jej członkom. Zachęcamy też do  udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową.

Treścią ankiety jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf)

opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz. Stanowi on integralną cześć ogólnej I części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

Dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem

Beata Wójtowicz

Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP

|
DODANO: 6.07.2020r.

III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pragniemy poinformować, że III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 27 maja 2020r. Decyzja ta została podjęta w trosce o zdrowie Państwa i Prelegentów wobec trwającej pandemii i obowiązujących przepisów epidemiologicznych.

Proponujemy, by termin III Konferencji „majowej” przenieść na czas, mamy nadzieję bezpieczny, czyli 12 maja 2021r.

Tym z Państwa, którzy chcieliby zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, w nowym terminie, oferujemy pełny zwrot kosztów.

Jeżeli podtrzymujecie Państwo deklarację udziału w Konferencji w nowym terminie z przyjemnością oferujemy taką możliwość.

W styczniu 2021r. zostanie ponownie otwarta możliwość rejestracji udziału dla osób zainteresowanych udziałem w Konferencji.

|
DODANO: 6.07.2020r.

PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych

Trwająca nadal epidemia koronawirusa przedłuża sytuację kryzysową, a tym samym wzrasta potrzeba świadczenia pomocy psychoterapeutycznej w różnych formach.

W tej sytuacji, wraz z dwiema Sekcjami Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizowania psychoterapii grupowej online.
Nasze starania zostały pozytywnie przyjęte - zamieszczamy poniżej odpowiedź NFZ.

PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych

|
DODANO: 18.03.2020r.

POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zagrożenie epidemiczne powoduje sytuację kryzysową, której trwania i skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  W tej sytuacji Zarząd Sekcji Psychoterapii popiera propozycję ZG PTP o organizowanie szeroko dostępnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub Internet.  Zachęcamy członków nasze sekcji a także innych psychoterapeutów i psychologów do dołączenia się do akcji "Polskie Towarzystwo Psychologiczne - pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego".

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE 
POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.
Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.  Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”
Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
|
DODANO: 5.03.2020r.

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Trzecią Ogólnopolską Konferencję, która dedykowana jest pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzącym działalność postdiagnostyczną i osobom zainteresowanym problematyką pomocy psychologicznej i psychoterapii.

WARSZAWA 27 MAJA 2020

"Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
dzieci młodzież, rodzice, nauczyciele"

 

Ideą spotkań, które dotychczas odbywały się na wiosnę, jest przede wszystkim integracja środowiska pracowników poradni, prowadzących pracę psychoterapeutyczną i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Dwie dotychczasowe konferencje były przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego dla pracowników poradni.

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

– dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,

– psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast-

– psychologów i  pedagogów zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Trzecia edycja jednodniowej Konferencji będzie poświęcona pracy psychoterapeutycznej, psychoedukacyjnej, pomocy psychologicznej, której odbiorcą jest grupa.

Zaproszeni prelegenci zaprezentują swoje programy pracy grupowej, podzielą się doświadczeniem i odpowiedzą na Państwa pytania.

Przygotowujemy następujące tematy wystąpień:

  • Praca grupowa z małymi dziećmi
  • Autorskie programy rozwojowe i terapeutyczne
  • Socjoterapia
  • Grupy dla młodzieży
  • Warsztaty dla rodziców
  • Warsztaty dla nauczycieli