|
DODANO: 16.04.2015r.

Interesujące wydarzenia:

.

 

I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

.

„Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych”

.

Warszawa, 29 maja 2017 roku

.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że Konferencja będzie okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

 

Psychoterapia rozumiana jako specjalistyczna, intencjonalna metoda pomagająca w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisane są w paragrafie 8.1

 

„§ 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

        (...)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formieomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

 1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

 2) terapii rodziny

 3) grup wsparcia

 4) interwencji kryzysowej”

 

W systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych trudności związane z zaburzeniami lub opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym czy rozwoju  mowy mają  ustaloną od lat procedurę diagnozy i terapii. Natomiast zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży, z powodu których rodzice i pracownicy szkół zgłaszają się do psychologów nie doczekały się, analogicznego do logopedii i specyficznych trudności w uczeniu, toku postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

 

Rozpoczęcie dyskursu na temat: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczą w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest problemem, którego nie można odkładać w czasie z uwagi na wciąż rosnące nasilenie różnego rodzaju symptomów dysfunkcji emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

 

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

 

W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

 

Komitet Programowy i Organizacyjny:

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

 

Program konferencji:

.

09.00 - 10.00 -  rejestracja uczestników

10.00  - 10.15 -  otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości - przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego PTP Małgorzata Toeplitz-Winiewska

10.15 - 11.00 - wykład  „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne w wieku rozwojowym – leczenie dostosowane do potrzeb” - dr n. med. Krzysztof Szwajca

11.00 - 11.30 - wykład „Podobieństwa i różnice w pracy psychologa i  psychologa-psychoterapeuty na podstawie ustawy o zawodzie psychologa i projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty” - mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

11.30 - 12.00 - wykład „Znaczenie prowadzenia superwizji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” - mgr Maria Marquardt

12.00 - 12.30 - przerwa na kawę

12.30 - 14.00 - dyskusja panelowa „ Zakres i rodzaje działalności postdiagnostycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej- potrzeby i możliwości sformułowania standardów” - Udział biorą:  prof.  dr hab. n. med.  Małgorzata Janas-Kozik; dr n. med. Krzysztof Szwajca; Joanna Dąbrowska-Pastwa - dyrektor specjalistycznej PPP w Białymstoku; Agnieszka Skołyszewska - dyrektor specjalistycznej  PPP w Tarnowie; Irena Świerczyńska - dyrektor PPP w Chorzowie; Izabella Lutze - przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji; zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; prowadzenie: dr Bogusława Piasecka

14.00 - 14.45 - przerwa na lunch

14.45 - 16.15 - Wspólna dyskusja w dużej grupie: „Z doświadczeń uczestników konferencji: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, terapia rodzin, terapia grupowa jako formy profilaktyki i wsparcia rozwoju emocjonalnego w okresie rozwojowym”

16.15 – 16.30 - podsumowanie i zamknięcie konferencji

.

www.poradnieppp-psychoterapia.pl

.

 

***********

 

Warszawa 11 marca 2017 r.

II KONFERENCJA "Pracując psychanalitycznie z parami" pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

"Nieświadoma dynamika pary. Fundamenty myślenia psychonalitycznego".

ul. Górczewska 225 ; Bemowskie Centrum Kultury

kontakt SPR Wawer tel (22) 612-77-97, w godz. 8:00-15:00.

 

***

 

Warszawa 2-4 czerwca 2017 r.

3. Międzynarodowa Konferencja "Integracja w dezintergującym się świecie"

Szczegółowe informacje: www.conference.psip.org.pl