|
DODANO: 17.03.2019r.

Dnia 3 marca 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się walne zebranie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP.

W trakcie zebrania zostały przedstawione prace Sekcji, przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrany nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję 2019-2022.

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii w latach 2019-2022wchodzą następujące osoby:

 • Krystyna  Mierzejewska-Orzechowska - przewodnicząca
 • Maciej Wilk – sekretarz
 • Maria Marquardt – skarbnik
 • Zofia Milska-Wrzosińska – członek Zarządu
 • Bogusława Piasecka - członek Zarządu
 • Justyna Kłosowska-Belda - członek Zarządu
 • Gorgonia Wróbel-Sucharska - członek Zarządu

ustalone przez nowy zarząd terminy zebrań
17 kwietnia - Warszawa

29 maja - Katowice

19 czerwca - Warszawa

11 września - Warszawa

czytaj więcej

|
DODANO: 15.02.2019r.

Walne zebranie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
członkowie Sekcji Psychoterapii PTP
pragniemy Państwa poinformować i jednocześnie zaprosić do udziału w
Walnym Zebraniu
Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest to ważne zebranie podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP. W trakcie zebrania możecie Państwo zapoznać się szczegółowo z pracami Sekcji, przyjąć sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrać nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję. A także kandydować i być wybranym do nowych władz Sekcji na kadencję 2019-22.
Termin Walnego Zebrania Sekcji Psychoterapii PTP to:
3 marzec 2019 (niedziela) Warszawa
Warszawski Dom Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5
Rejestrację rozpoczynamy o godzinie 10:00
Pierwszy termin Walnego Zebrania o godzinie 11:00
Drugi termin Walnego Zebrania o 11:15
Przewidujemy, że maksymalny czas trwania Walnego Zebrania to godzina 15:00
Prawo wyborcze posiadają członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie.
Zainteresowanych sprawdzeniem stanu wpłaconych składek członkowskich zapraszamy do kontaktu
ze skarbnikiem Sekcji pani Marii Marquardt pod adresem mailowym
maria.marquardt@wp.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Liczymy na aktywne włącznie się Państwa w działalność naszej Sekcji.
Zapraszamy i do zobaczenia
Zarząd Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
|
DODANO: 5.01.2019r.

XV Konferencja Trzech Sekcji

Sekcja Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza na

XV Konferencję Trzech Sekcji

„Zależność, miłość, separacja - perspektywa psychoterapeutów”

która odbędzie się w dniach 18-20 października 2019

w Warszawie

|
DODANO: 29.04.2018r.

18 kwietnia 2018 roku

Odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

 

Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

A oto małe przypomnienie, tego co działo się podczas konferencji:otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

 • "Działalność postdiagnostyczna poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kierunki prac nad modelowymi rozwiązaniami."

Radca generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Elżbieta Neroj 

Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji Izabella Lutze


 • Podstawy teoretyczne diagnozy sytuacji rodziny dziecka – działania postdiagnostyczne i wskazania do terapii rodziny lub indywidulanej dziecka”

wykład – prof. dr hab. Irena Namysłowska


 • Rozwojowe i instytucjonalne czynniki wspierające i ograniczające psychoterapię młodzieży.”
  wykład – mgr Paweł Glita


 • Psychoterapia dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  – teorie stosowane w  pracy psychoterepaeutycznej. Opis przypadku”

wykład - dr Barbara Arska-Karyłowska


 • I. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej dzieci w PPP.
  Moderator: dr n . hym.Bogusława Piasecka

 • II. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej młodzieży w PPP.
  Moderator: mgr Maria Marquardt

 • III. Praktyka i standardy stosowania terapii  rodzin w PPP.
  Moderator: mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Do pobrania artykuł podsumowujący konferencje - zachęcamy do zapoznania się z nim.

18.04.2018 podsumowanie

 

|
DODANO: 26.02.2018r.

„Co? Kiedy? Komu? Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

„Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła  się w maju 2017,  będzie dobrą  okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

           Psychoterapię rozumiemy jako specjalistyczną, intencjonalną metodę pomagająca  w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się ona w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisana jest w paragrafie 8.1

„& 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 1/ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

         (……)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

  1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

  2) terapii rodziny

  3) grup wsparcia

  4) interwencji kryzysowej”

Tym razem w odpowiedzi na Państwa życzenia wyrażone w ankiecie podsumowującej poprzednią konferencję chcemy zaproponować koncentrację uwagi na zastosowaniu teorii systemowej terapii rodzin w diagnozie funkcjonalności/dysfunkcjonalności rodziny i wynikających z tej wstępnej diagnozy implikacji do kwalifikacji dziecka lub adolescenta do psychoterapii indywidualnej lub do terapii całej rodziny.

Korzystając z doświadczenia terapeutów prowadzących terapię indywidualną dzieci i młodzieży zamierzamy pokazać  diagnostyczną użyteczność teorii psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej czy ericksonowskiej oraz w jaki sposób odniesienie pracy terapeutycznej do konkretnej teorii pomaga skuteczniej prowadzić indywidualny proces terapeutyczny.

Wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

wskazują, że terapeuci pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skazani są na indywidualne poszukiwania skutecznego stylu pracy.

Do kontynuacji dyskursu rozpoczętego rok temu: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczną w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży zaprosiliśmy w tym roku niezwykle doświadczone i uznane autorytety prof. Irenę Namysłowską,  dr Barbarę Arska-Karyłowską, mgr Pawła Glitę, W pierwszej części konferencji prelegenci w  przedstawią referaty wprowadzające do dyskusji nad standardami pracy terapeutycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Próba sformułowania standardów pracy terapeutycznej w PPP odbędzie się w drugiej części konferencji. Prosimy o przemyślenie tematu.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Do   udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce konferencji :

Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Komitet Programowy i Organizacyjny

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

Zapisy przez stronę: www.poradnieppp-psychoterapia.pl

|
DODANO: 16.04.2015r.

Interesujące wydarzenia:


Z przyjemnością informujemy, że wysiłkiem i staraniem dziewiętnastu autorów oraz Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wrześniu 2017 ukazała się książka „Agresja – perspektywa psychoterapeutów” która zawiera 15 wykładów i referatów wygłoszonych na Konferencji Trzech Sekcji 2016 Książkę tę można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.