relacja z walnego zebrania

3 marca 2019 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się walne zebranie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego podsumowujące i kończące trzyletnią kadencję 2016-19 obecnego Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP.

W trakcie zebrania zostały przedstawione prace Sekcji, przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Sekcji Psychoterapii PTP z okresu kwiecień 2016 do marzec 2019 oraz wybrany nowy Zarząd Sekcji Psychoterapii PTP na następną trzyletnią kadencję 2019-2022.

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii w latach 2019-2022wchodzą następujące osoby:

  • Krystyna  Mierzejewska-Orzechowska – przewodnicząca
  • Maciej Wilk – sekretarz
  • Maria Marquardt – skarbnik
  • Zofia Milska-Wrzosińska – członek Zarządu
  • Bogusława Piasecka – członek Zarządu
  • Justyna Kłosowska-Belda – członek Zarządu
  • Gorgonia Wróbel-Sucharska – członek Zarządu

ustalono przez nowy zarząd terminy zebrań:

17 kwietnia – Warszawa
29 maja – Katowice
19 czerwca – Warszawa
11 września – Warszawa
Skip to content