18 kwietnia 2018 roku

Odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

 

Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

A oto małe przypomnienie, tego co działo się podczas konferencji:otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

 • "Działalność postdiagnostyczna poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kierunki prac nad modelowymi rozwiązaniami."

Radca generalny Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Elżbieta Neroj 

Kierownik Wydziału Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji Izabella Lutze


 • Podstawy teoretyczne diagnozy sytuacji rodziny dziecka – działania postdiagnostyczne i wskazania do terapii rodziny lub indywidulanej dziecka”

wykład – prof. dr hab. Irena Namysłowska


 • Rozwojowe i instytucjonalne czynniki wspierające i ograniczające psychoterapię młodzieży.”
  wykład – mgr Paweł Glita


 • Psychoterapia dzieci w poradni psychologiczno – pedagogicznej
  – teorie stosowane w  pracy psychoterepaeutycznej. Opis przypadku”

wykład - dr Barbara Arska-Karyłowska


 • I. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej dzieci w PPP.
  Moderator: dr n . hym.Bogusława Piasecka

 • II. Praktyka i standardy stosowania psychoterapii indywidualnej młodzieży w PPP.
  Moderator: mgr Maria Marquardt

 • III. Praktyka i standardy stosowania terapii  rodzin w PPP.
  Moderator: mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Do pobrania artykuł podsumowujący konferencje - zachęcamy do zapoznania się z nim.

18.04.2018 podsumowanie