Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Sekcja Psychoterapii

Całe środowisko stowarzyszeń psychoterapeutów wraz z reprezentantami innych organizacji pracuje intensywnie przeciwstawiając sie degradacji zawodu psychoterapeuty . Poniżej link do artykułu przedstawiającego plan dzialań zrzeszonych stowarzyszeń w styczniu.

https://pulsmedycyny.pl/trwa-mobilizacja-psychoterapeutow-co-planuja-w-styczniu-1173801


Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego została powołana 28 lutego 1998 roku.

Jej powstanie uzasadnione było potrzebą zadbania o standardy zawodowe w psychoterapii, gdy w rezultacie aktywności działającej od r. 1993 Komisji Licencji Psychoterapeutycznych PTP rosła grupa psychoterapeutów z formalnymi uprawnieniami.

Cele Sekcji:

- formułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii

- działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów

- utrzymywanie kontaktów i współpracy z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutycznymi w kraju i zagranicą

- reprezentowanie oraz ochrona interesów członków, psychoterapeutów PTP wobec organizacji, instytucji władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych

- dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej

Zarząd Sekcji Psychoterapii

10 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności Sekcji Psychoterapii uczestnicy Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi.

W kadencji 2022-2025 władze Sekcji Psychoterapii pracować będą w składzie:

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii wchodzą następujące osoby:

 • Justyna Kłosowska-Belda - członek Zarządu
 • Gorgonia Wróbel-Sucharska - członek Zarządu
  601 171 229, gw01@wp.pl

 

Terminy zebrań:

2022/2023

 • 6.07.2022
 • 14.09.2022
 • 19.10.2022
 • 23.11.2022
 • 11.01.2023
 • 22.02.2023
 • 22.03.2023
 • 19.04.2023
 • 17.05.2023
 • 14.06.2023