Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Sekcja Psychoterapii

10 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z działalności Sekcji Psychoterapii uczestnicy Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi.

W kadencji 2022-2025 władze Sekcji Psychoterapii pracować będą w składzie:

Zarząd

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska – przewodnicząca

Bogusława Piasecka – wice-przewodnicząca

Maria Marquardt – skarbnik

Maciej Wilk – sekretarz

Justyna Kłosowska-Belda

Zofia Milska-Wrzosińska

Gorgonia Wróbel-Sucharska

Komisja Rewizyjna

Irena Franaszek - przewodnicząca

Anna Bersz

Małgorzata Łukasiewicz

Komisja Etyki

Ewa Chalimoniuk

Izabela Falkowska-Tyliszczak

Katarzyna Waluchowska

"Dziękujemy wyborcom za zaufanie. Deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań, żeby realizować nasze zadania zmierzając do jak najlepszego spełnienia oczekiwań środowiska."


Informacja  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zbliżającej się konferencji Superwizorów pod tytułem „Pomiędzy kanonem a wolnością - stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”
<treść zaproszenia pod linkiem>

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy poinformować o wyłonieniu pierwszych w historii laureatów Konkursu o Nagrodę Naukową im. Andrzeja Wiśniewskiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Poniżej przedstawiamy werdykt Kapituły Konkursu:

W dniu 20.09.2021 odbyło się posiedzenie jury konkursu w składzie prof. Irena Namysłowska, prof. Czesław Czabała i mgr Anna Bersz. Jednogłośnie zdecydowaliśmy o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród (proponujemy podzielenie zaplanowanej nagrody) autorom dwóch zgłoszonych prac - panu Szymonowi Chrząstowskiemu za książkę pt. Narracyjna terapia więzi i pani Zofii Milskiej- Wrzosińskiej wraz z zespołem za książkę pt. Psychoterapia dziś Rozmowy. Pierwsza z wymienionych prac w interesujący sposób przybliża czytelnikowi koncepcję narracyjnej terapii więzi w zastosowaniu do pracy z parami przeżywającymi kryzys w związku, druga pokazuje szeroką panoramę możliwości współczesnej psychoterapii psychodynamicznej w pracy z różnymi kategoriami pacjentów/klientów zgłaszających się po pomoc psychoterapeutyczną. Obie prace charakteryzują się z jednej strony otwartością na nowe koncepcje nie gubiąc przy tym rzetelności i dojrzałości teoretycznej dobrze osadzonej w praktyce klinicznej. Ważną zaletą obu prac jest ich przystępność zarówno dla specjalistów w dziedzinie psychoterapii jak i osób spoza tego kręgu, tych, które szukają pomocy w gabinetach psychoterapeutycznych.

 

 

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego została powołana 28 lutego 1998 roku.

Jej powstanie uzasadnione było potrzebą zadbania o standardy zawodowe w psychoterapii, gdy w rezultacie aktywności działającej od r. 1993 Komisji Licencji Psychoterapeutycznych PTP rosła grupa psychoterapeutów z formalnymi uprawnieniami.

Cele Sekcji:

- formułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii

- działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów

- utrzymywanie kontaktów i współpracy z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutycznymi w kraju i zagranicą

- reprezentowanie oraz ochrona interesów członków, psychoterapeutów PTP wobec organizacji, instytucji władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych

- dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej

 

Zarząd Sekcji Psychoterapii

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii wchodzą następujące osoby:

  • Justyna Kłosowska-Belda - członek Zarządu
    601 084 418, subaru@tlen.pl
  • Gorgonia Wróbel-Sucharska - członek Zarządu
    601 171 229, gw01@wp.pl

 

Terminy zebrań:

2021/2022

15 września
27 października
24 listopada
26 stycznia
23 lutego
23 marca
10 kwietnia
25 maja