Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Sekcja Psychoterapii

Zagrożenie epidemiczne powoduje sytuację kryzysową, której trwania i skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  W tej sytuacji Zarząd Sekcji Psychoterapii popiera propozycję ZG PTP o organizowanie szeroko dostępnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub Internet.  Zachęcamy członków nasze sekcji a także innych psychoterapeutów i psychologów do dołączenia się do akcji "Polskie Towarzystwo Psychologiczne - pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego".

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE 
POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.
Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.  Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”
Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychoterapeutki i Psychoterapeuci

W Polsce ogłoszono stan epidemiczny, co stawia wszystkich wobec nieznanej dotąd i dla większości ludzi niepokojącej sytuacji. My, psychoterapeuci, jesteśmy świadomi, że nasze zachowanie w sytuacji przeżywanej jako zagrażająca ma znaczenie dla innych, nie tylko naszych pacjentów. Aby móc być realnym wsparciem i nie generować zbędnego lęku, my też powinniśmy czuć się bezpiecznie i nie zwiększać zagrożenia. 

Dlatego zalecamy, by rozważać i proponować pracę online  zarówno w odniesieniu do relacji psychoterapeutycznych, jak i superwizorskich. Jeśli decydujemy się na kontakt osobisty, należy rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Powinniśmy bezwzględnie stosować się do wszystkich popartych rzetelną wiedzą naukową wytycznych takich jak m.in. utrzymywanie dystansu co najmniej dwóch metrów od pacjenta (pacjentów), częste mycie rąk, niedotykanie twarzy, wietrzenie pomieszczenia, w którym pracujemy. Klamki, oparcia i poręcze foteli i sof, w których siedzą pacjenci, krany i spłuczki w toaletach powinny być przecierane środkiem dezynfekcyjnym lub 60% - 70% roztworem alkoholu po każdym pacjencie lub co najmniej kilka razy dziennie.  Dostrzeżenie u siebie cech infekcji przebiegającej z gorączką i kaszlem lub wystąpienie takiej infekcji u najbliższych powinno skutkować natychmiastowym zaprzestaniem pracy i kontaktem z odpowiednimi służbami. 

Zachęcamy do kontaktów telefonicznych lub mailowych z kolegami psychoterapeutami.  Ważne jest też, by ustalić, czy jest dostępny superwizor, któremu ufamy, a także jak się z nim kontaktować w przypadku trudnej sytuacji zawodowej.

Dbajmy o innych i o siebie, wspierajmy się wzajemnie!

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Trzecią Ogólnopolską Konferencję, która dedykowana jest pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzącym działalność postdiagnostyczną i osobom zainteresowanym problematyką pomocy psychologicznej i psychoterapii.

WARSZAWA 27 MAJA 2020

"Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
dzieci młodzież, rodzice, nauczyciele"

więcej informacji na stronie www.p20sekcjapsychoterapii.pl


Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego została powołana 28 lutego 1998 roku.

Jej powstanie uzasadnione było potrzebą zadbania o standardy zawodowe w psychoterapii, gdy w rezultacie aktywności działającej od r. 1993 Komisji Licencji Psychoterapeutycznych PTP rosła grupa psychoterapeutów z formalnymi uprawnieniami.

Cele Sekcji:

- formułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii

- działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów

- utrzymywanie kontaktów i współpracy z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutycznymi w kraju i zagranicą

- reprezentowanie oraz ochrona interesów członków, psychoterapeutów PTP wobec organizacji, instytucji władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych

- dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej

 

Zarząd Sekcji Psychoterapii

W skład Zarządu Sekcji Psychoterapii wchodzą następujące osoby:

  • Justyna Kłosowska-Belda - członek Zarządu
    601 084 418, subaru@tlen.pl
  • Gorgonia Wróbel-Sucharska - członek Zarządu
    601 171 229, gw01@wp.pl

 

Terminy zebrań:

2019:

11 września - Warszawa

02 października - Warszawa

06 listopada - Kraków

2020:

08 stycznia - Warszawa

11 marca - Katowice

08 kwietnia - Warszawa

13 maja - Warszawa

10 czerwca - Kraków