Zasady członkostwa w Sekcji

 1. Warunki uzyskania członkostwa

  Art. 4 Regulaminu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  1. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:
  – jest członkiem PTP
  – ma rekomendację od 2 członków Sekcji – certyfikowanych psychoterapeutów PTP
  2. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie.
  Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

PLIK DO POBRANIA:  deklaracja członkowska

 1. Numer konta (składki członkowskie)

Płatna na rachunek:
Sekcja Psychoterapii PTP
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Wysokość składki rocznej za 2022 rok wynosi 80 zł.

Zaległości za lata ubiegłe (płacone od 1 kwietnia 2012 roku) są w wysokości składki aktualnej  czyli również 80 zł.

Emeryci są zwolnieni z opłacania składek. Osoby, których to dotyczy proszone są  o przekazanie takiej informacji do: ptp.skarbnik@gmail.com

Informacje na temat ewentualnych zaległości można uzyskać tu: ptp.skarbnik@gmail.com

 

Uwaga.
Wyżej wymieniona składka związana jest z przynależnością do Sekcji Psychoterapii PTP.
Opłaty za bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powinny być wysyłane oddzielnie – na konta oddziałów terenowych PTP.