V Konferencja Superwizorów

Otrzymaliśmy informację z Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o zbliżającej się konferencji Superwizorów pod tytułem:

„Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”

Szanowni superwizorzy i superwizorzy aplikanci,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18.09.2022r. odbędzie się V Konferencja Superwizorów pod tytułem „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”.

Miejscem konferencji będzie Młyn Jacka Hotel&Spa w Jaroszowicach koło Wadowic.

Temat konferencji dotyczy złożonego procesu kształtowania psychoterapeuty i superwizora, a szczególnie miejsca superwizji w tym procesie.

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień.W ramowym programie konferencji przewidziane są zarówno wykłady i dyskusje panelowe na sesjach plenarnych, jak i sesje warsztatowe w mniejszych grupach.Zgłoszenia czynnego uczestnictwa zawierające informacje: o autorze, tytuł oraz krótki opis wystąpienia proszę przesyłać do 15.04.2022r. na adres mailowy: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl.


Możliwość zgłoszenia uczestnictwa będzie udostępniona w ciągu około miesiąca, a już obecnie rezerwujcie sobie państwo czas w swoim terminarzu.


Serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Prof. dr hab. Czesław Czabała
Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Krzysztof Klajs
P.O. Przewodniczącego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Michał Melonowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
i Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP
Jarosław Gliszczyński

Skip to content