Członkowie Sekcji

  1. Warunki uzyskania członkostwa

 

Art. 4 Regulaminu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
1. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:
– jest członkiem PTP
– ma rekomendację od 2 członków Sekcji – certyfikowanych psychoterapeutów PTP
2. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana
działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie.
Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy
naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

 

  1. Deklaracja członkowska

PLIK DO POBRANIA:  deklaracja członkowska

 

  1. Numer konta (składki członkowskie)

Płatna na rachunek:
Sekcja Psychoterapii PTP
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Wysokość składki rocznej za rok 2022 wynosi 80 zł.

Zaległości za lata ubiegłe (płacone od 1 kwietnia 2012 roku) są w wysokości składki aktualnej
czyli również 80 zł.
Zaległości z okresu do końca marca 2012 proszę uregulować w wysokości „starej składki”, czyli 60 zł.
(zgodnie z uchwałą Zarządu Sekcji z dnia 25.05.2010)

Płatna na rachunek:
Sekcja Psychoterapii PTP
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Przypominamy, że emeryci są zwolnieni z opłacania składek.
Prosimy o przekazanie takiej informacji do: ptp.skarbnik@gmail.com

 

Informacje na temat ewentualnych zaległości można uzyskać tu: ptp.skarbnik@gmail.com

Uwaga.
Wyżej wymieniona składka związana jest z przynależnością do Sekcji Psychoterapii PTP.
Opłaty za bycie członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
powinny być wysyłane oddzielnie – na konta oddziałów terenowych PTP.