|
DODANO: 6.07.2020r.

Zapraszamy do współpracy przy rozwijaniu i modyfikowaniu Kodeksu Etycznego Psychologa. 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy psychologów do wypełnienia ankiety dotyczącej etyki zawodowej w obszarze diagnozowania:

https://forms.gle/oeXKHNd21Gc47x3VA

Zależy nam na jak najszerszej opinii profesjonalistów, dlatego będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji na stronach Oddziałów Terenowych i Sekcji PTP oraz przekazanie jej członkom. Zachęcamy też do  udostępnienia ankiety innym psychologom zajmujących się procesem diagnozowania w praktyce psychologicznej oraz prowadzących działalność naukowo-szkoleniową.

Treścią ankiety jest projekt II części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP:

https://ptp.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/03/Diagnoza-psychologiczna-propozycje-II-cze%CC%A8ci-KEP-PTP.-Projekt-z-dn.-10.02.2020..pdf)

opracowany przez Zespół ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP w składzie: Bogusława Bober-Płonka, Maja Filipiak, Władysław Jacek Paluchowski, Beata Pępkowska, Natalia Protoklitow-Lach, Anna Słysz, Adam Tarnowski, Ewa Wach, Beata Wójtowicz. Stanowi on integralną cześć ogólnej I części KODEKSU ETYCZNEGO PSYCHOLOGA PTP: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

Dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem

Beata Wójtowicz

Koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy PTP

|
DODANO: 6.07.2020r.

III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pragniemy poinformować, że III Konferencja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie odbędzie się w zaplanowanym terminie 27 maja 2020r. Decyzja ta została podjęta w trosce o zdrowie Państwa i Prelegentów wobec trwającej pandemii i obowiązujących przepisów epidemiologicznych.

Proponujemy, by termin III Konferencji „majowej” przenieść na czas, mamy nadzieję bezpieczny, czyli 12 maja 2021r.

Tym z Państwa, którzy chcieliby zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji, w nowym terminie, oferujemy pełny zwrot kosztów.

Jeżeli podtrzymujecie Państwo deklarację udziału w Konferencji w nowym terminie z przyjemnością oferujemy taką możliwość.

W styczniu 2021r. zostanie ponownie otwarta możliwość rejestracji udziału dla osób zainteresowanych udziałem w Konferencji.

|
DODANO: 6.07.2020r.

PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych

Trwająca nadal epidemia koronawirusa przedłuża sytuację kryzysową, a tym samym wzrasta potrzeba świadczenia pomocy psychoterapeutycznej w różnych formach.

W tej sytuacji, wraz z dwiema Sekcjami Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwróciliśmy się do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizowania psychoterapii grupowej online.
Nasze starania zostały pozytywnie przyjęte - zamieszczamy poniżej odpowiedź NFZ.

PT Psychol_ws. realizacji sesji psychot grup za pośredn. syst. teleinformatycznych

|
DODANO: 18.03.2020r.

POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zagrożenie epidemiczne powoduje sytuację kryzysową, której trwania i skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  W tej sytuacji Zarząd Sekcji Psychoterapii popiera propozycję ZG PTP o organizowanie szeroko dostępnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub Internet.  Zachęcamy członków nasze sekcji a także innych psychoterapeutów i psychologów do dołączenia się do akcji "Polskie Towarzystwo Psychologiczne - pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego".

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE 
POMOC W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako społeczeństwo i jako społeczność, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie - postarajmy się wykorzystać nasze profesjonalne umiejętności najlepiej jak tylko się da w tym szczególnym okresie.
Prosimy osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psychologicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnictwem psychologicznym, o dołączenie do akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego.  Będzie to wkład naszego środowiska zawodowego w pomoc dla społeczeństwa.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany włączeniem się do akcji i zaoferowaniem bezpłatnej pomocy psychologicznej przez telefon lub internet, prosimy o wysłanie na adres ptp@psych.uw.edu.pl wiadomości z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu (lub adresem Skype, czy też innym namiarem na kontakt elektroniczny) i dopiskiem: „Proszę o umieszczenie przesłanych przeze mnie danych na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego w celu świadczenia przeze mnie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób wymagających wsparcia w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Wyrażam zgodę, aby Polskie Towarzystwo Psychologiczne opublikowało moje następujące dane: … (należy bezwzględnie wskazać jakie konkretnie dane Towarzystwo może opublikować, tj. np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy) w ramach akcji Polskie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia epidemicznego. Informuję, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wykonało wobec mnie obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.”
Na stronie internetowej PTP opublikowana zostanie lista psychologów - członków Towarzystwa, którzy włączą się w akcję (imię, nazwisko, link z adresem Skype lub innym namiarem na kontakt elektroniczny lub podany numer telefonu. Możemy też podać możliwe dni i godziny świadczenia pomocy).
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia oraz życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych chwilach.
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
|
DODANO: 5.03.2020r.

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Trzecią Ogólnopolską Konferencję, która dedykowana jest pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prowadzącym działalność postdiagnostyczną i osobom zainteresowanym problematyką pomocy psychologicznej i psychoterapii.

WARSZAWA 27 MAJA 2020

"Praca z grupami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
dzieci młodzież, rodzice, nauczyciele"

 

Ideą spotkań, które dotychczas odbywały się na wiosnę, jest przede wszystkim integracja środowiska pracowników poradni, prowadzących pracę psychoterapeutyczną i pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Dwie dotychczasowe konferencje były przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego dla pracowników poradni.

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

– dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,

– psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast-

– psychologów i  pedagogów zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Trzecia edycja jednodniowej Konferencji będzie poświęcona pracy psychoterapeutycznej, psychoedukacyjnej, pomocy psychologicznej, której odbiorcą jest grupa.

Zaproszeni prelegenci zaprezentują swoje programy pracy grupowej, podzielą się doświadczeniem i odpowiedzą na Państwa pytania.

Przygotowujemy następujące tematy wystąpień:

  • Praca grupowa z małymi dziećmi
  • Autorskie programy rozwojowe i terapeutyczne
  • Socjoterapia
  • Grupy dla młodzieży
  • Warsztaty dla rodziców
  • Warsztaty dla nauczycieli